Els nostres grans
a les millors mans

Mapa España

Vetllem per la qualitat de vida de prop de 17.000 persones grans als nostres Centres

Gestionem íntegrament o parcial de 145 residències i 92 centres de dia en tot el territori nacional. Confiar en Clece és confiar en mans professionals.

Más de 4.000 profesionales trabajan diariamente en el cuidado de más de 82.000 personas.

Més de 27.000 professionals treballen diàriament en l’atenció de més de 100.000 persones.

Video servicios sociales

Notícies